Flugorna och deras tidsuppfattning

Flugorna och deras tidsuppfattningNär jag var liten berättade någon för mig att anledningen till att en fluga hinner undan när man ska slå den med en tidning är för att den upplever tiden på ett helt annat sätt än vad vi gör. 


Vad som för oss tar en sekund upplevs för flugan som kanske fem sekunder, eller hur den nu räknar tid. 


Är inte det konstigt? Jag förstår naturligtvis att det fanns en period i begynnelsen när tiden ännu inte var uppfunnen, men där solen ändå gick upp och ner med jämna mellanrum. Långt senare kom vi att dela in tiden mellan soluppgång nummer ett och soluppgång nummer två i små delar och kallade de för timmar, som bröts ner i minuter och sekunder osv. Det är väl inget nytt för någon hoppas jag.


Men oavsett om vi kallar tiden för tiden eller sekunden för sekunden så måste väl perioden mellan två godtyckliga händelser vara samma både för en fluga och för mig? Eller?


Om det tar en halv sekund för mig att drämma tidningen i bordet för att mosa en fluga, så kan väl inte den uppleva denna halva sekund som fem sekunder. 


Det skulle ju innebära att flugan, enligt honom själv, flyger hiskeligt sakta vilket i sin tur bryter mot tyngdlagen. 


Finns det något djur som har en motsatt uppfattning om tid och rum? Tycker till exempel elefanter att allting går helt sjukt fort? Jag har hört teorier om att ju mindre ett djur är (eller ju mindre ett djurs hjärta är) desto saktare upplever den tiden.

I Galenskaparnas sketch “Molekylen” (som transkriberats på den här sajten) pratar Jan Rippe och gänget att “eftersom en vanlig fluga lever i ett år och vi människor lever i 75 år så blir det ju faktiskt på det viset att en fluga ser allting 75 gånger långsammare än vi människor”. Borde inte flugan uppleva allting 75 gånger så snabbt som vi gör? Han måste ju pressa in 75 år på ett enda år. 


Men jag undrar ändå om allt det här kan stämma. Blev jag kanske grundlurad som barn?

Det här ämnet kan jag sitta och prata om hur länge som helst. Det blir ännu mer intressant när ämnet styrs in på alla levande organismers olika tidsuppfattningar. Vissa blommor slår ut på morgonen och stänger sig på kvällen, de lever alltså efter människans dygnsrytm. Katter gillar att vara vakna på natten medan andra djur gillar dagen.

Galenskaparnas idé, liksom idén om hundår, kan lite kort sammanfattas med att man utgår från en människas medellivslängd och antar att alla andra djur också ska uppleva motsvarande antal år fast under en kortare period. Det har lett fram till att någon kom på att det går 7 hundår på ett människoår. Således dör hunden när den nått den ålder i hundår som “matchar” medelåldern för människor. 


Men det är som sagt bara om man utgår från att alla andra djur pressar in ett människoliv i sin väsentligt kortare livstid. Ta en dagslända. Den lever i en dag. Jag har svårt att tänka mig att de måste gå igenom 75 år på en dag. Jag har också svårt att tro att den ser allting oerhört mycket snabbare än vad vi gör.

Likadant med flugor. Hela teorin är en motsägelse. 


Är det någon som har en lösning? Jag har försökt hitta information, men det är fattigt på den punkten. 


Glad valborg på er!


Advertisements

One thought on “Flugorna och deras tidsuppfattning

  1. Hej. Mysteriet med tid kan man få en del information om man studerar kvantmekanik lite (sök "double-slit experiment", "quantum eraser" tex), vilken säger att tid egentligen inte existerar utan endast är en subjektiv upplevelse. (Köpenhamnstolkningen). Vår organism, människokroppen, egentligen hjärnan och de delar de flesta människor väljer att medvetet använda av den, är designad för att uppleva tiden som ett linjärt flöde och kanske finns det skillnader mellan människor såsom det enligt flug-tid-teorin finns mellan människor och djur. På kvantstadiet kan en händelse i i framtiden påverka en händelse i det förflutna, tvärtom vad de flesta av oss upplever i vår dagliga verklighet. Där är all tid samtidigt, allt är ett stort NU. Detta vittnar om att vi, genom vår egna attityd, vanor, överenskommelse med varandra etc. väljer att uppleva vår verklighet i ett konstant flöde.Det finns många efarna meditatörer och mystiker (inklusive jag själv) som påstår sig kunna nå sinnestillstånd där upplevelsen är att all tid är i ett nu. Koppla gärna med all forskning om remote view (ex. farsight institute) där information hämtats ifrån framtiden med full vetenskaplig bekräftese.Hursomhelst handlar allt detta om en subjektiv upplevelse som just därför är mycket trixig att på något sätt kunna mäta och bevisa (precis som kärlek exempelvis) och således kan den endast verkligen bevisas av en själv, för en själv, via genuina upplevelser.Så flugan kan mycket väl, i mitt tänk, uppleva din sekund som fem sekunder, och det skulle också betyda att det för med sig alla andra aspekter av verkligheten såsom gravitation osv i just flugans upplevelse.Ha det fint!/Mindlab Mindbender

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s